ATTA ATTOHAUS Management Team

“ทุกวันนี้ เราทำงานบนความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะความต้องการของลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงเร็วและบางครั้งเร็วกว่าที่ลูกค้าจะรู้ตัวด้วยซ้ำ ฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มองให้ออกและตอบโจทย์ให้เร็ว”

คุณเบญจรัตน์ ตันตสิรินทร์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด

“เพราะความไว้วางใจนั้น ยากที่จะประเมินราคาและถูกสร้างจากรุ่นสู่รุ่น การรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจ คือ ความท้าทายให้พวกเราไม่หยุดพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทุกครั้งของการบริการที่เบนซ์ตลิ่งชัน ไว้ใจได้เสมอ”

คุณจิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขาย
บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด
“การให้ข้อมูลด้วยความโปร่งใส คือความพึงพอใจอย่างยั่งยืนนี่คือหลักในการทำงานของพวกเราที่ “เบนซ์ตลิ่งชัน” เพราะพวกเราทุกคนเชื่อว่า ความ โปร่งใสในทุกขั้นตอนการซื้อรถ ของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน “เบนซ์ตลิ่งชัน ไว้ใจได้เสมอ”
คุณประสิทธิ์ สุกิจโกวิท
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด